Akcie | Fotoobrazy -30%

Reklamačný poriadok

Firma kanovits print s.r.o. sa snaží vyrábať produkty v najvyššej možnej kvalite a kontrola prebieha v niekoľkých stupňoch. Ak by však na našich výrobkoch vznikla vada, prosím postupujte podľa reklamačného poriadku:

V prípade výskytu akéhokoľvek poškodenia alebo vady na tovare sa ihneď skontaktujte telefonicky alebo mailom s našimi pracovníkmi. Naši pracovníci Vám v prípade oprávnenej reklamácie navrhnú najrýchlejšie možné riešenie. Reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30-tich kalendárnych dní.

Predmet reklamácie:
Zákazníkovi sa uzná reklamácia v prípade, ak došlo k zlému vyhotoveniu objednávky zo strany predávajúceho a to tým, že nedodržal zadanie z objednávky. Predmetom reklamácie nemôže byť nesplnenie požiadaviek, ktoré odporujú obchodným podmienkam, uvedeným pri vypisovaní objednávacieho formulára. Rovnako predmetom reklamácie nemôžu byť chyby, ktoré zákazník odsúhlasil v korektúrnom návrhu.

Farebnosť oznámení, ktorá je vidieť na webových stránkach nemusí súhlasiť so skutočnosťou, čo je dané individuálnym nastavením monitora. Navrhujeme možnosť objednávky vzorky predom, kde po realizácii objednávky bude cena za vzorku odpočítaná z celkovej sumy objednávky.

V prípade uznanej reklamácie má zákazník právo na bezplatnú výrobu novej objednávky, prípadne pôvodnú objednávku stornovať a budú mu vrátené finančné prostriedky v plnej výške. V tomto prípade je nutné napísať písomnú reklamáciu a poslať kompletnú zákazku na adresu firmy.

Zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky.